×

پیغامدرخواست وام از صندوق قرض الحسنه حضرت عبدالعظیم

(ویژه صاحبان حساب در صندوق حضرت عبدالعظیم علیه السلام)


فرم درخواست وام

برای صاحبان حساب نزد صندوق قرض الحسنه آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم(ع)

صندوق قرض الحسنه حضرت عبدالعظیم(ع)